Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

BANKOWOŚĆ BIOMETRYCZNA  W  KAŻDYM Z NASZYCH ODDZIAŁÓW

 

Możesz pobierać wybraną  kwotę z naszego bankomatu  bez posiadania karty bankomatowej.

Nawiązując współpracę z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku udostępniliśmy klientom naszych oddziałów  jako jedni z pierwszych w Polsce możliwość z korzystania z identyfikacji biometrycznej w naszych bankomatach .

Lista Naszych oddziałów , które udostępniają  sprzęt z funkcją identyfikacji biometrycznej:

oddział w  Krakowie

oddział w  Lublinie

oddział w  Katowicach

oddział we Wrocławiu

 

Pierwszy  bankomat  z funkcją identyfikacji biometrycznej  udostepniono w Sanoku w 2010 r.

Więcej informacji na ten temat można znależć  na stronach  PBS w Sanoku

 

 

 

 

SCALENIE AKCJI PBS FINANSE S.A.

W dniu 27.01.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 0,28 złotych do kwoty 2,80 złotych poprzez scalenie tak, że każde 10 akcji Spółki zostanie wymienione na jedną akcję.

W dniu 27.02.2014 roku nastąpiła wymiana 104 520 000 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,28 złotych na 10 452 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 2,80 złotych każda.

Po procesie scalenia akcji Spółki kapitał nie uległ zmianie i wynosi 29.265.600 złotych i dzieli się na 10 452 000 akcji o wartości nominalnej 2,80 złotych każda.

 

POŁĄCZENIE SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 28.05.2014r. nastąpiło połączenie spółki Carpatia-Invest Sp. z o.o. poprzez przejęcie przez spółkę Duet Sp. z o.o.. W związku z przejęciem spółki Carpatia-Invest Sp. z o.o. - w spółce Duet Sp. z o.o. nastąpiło podwyższenie kapitału o kwotę 2 385 000 zł w związku z wydaniem dla udziałowców spółki /PBS Finanse S.A./ 47 700 udziałów. W dniu 28.05.2014r. Carpatia-Invest Sp. z o.o. zakończyła samodzielną działalność.

 

 

Aktualności

15.05.2019  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku, na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

 

Strona 1 z 33  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły