Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza:


Michał Wojna - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Łysiuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof Juzala - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Filip Pilichowski - Sekretarz Rady Nadzorczej


 

 

 

 

 

 

powrót