Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Wskazniki finansowe

Wybrane wskaźniki  spółki PBS Finanse S.A.

 

 Obliczone na podstawie danych jednostkowych sprawozdań finansowych  spółki.

 

Obliczone na podstawie  skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy .

 

 

 

 Dane do pobrania wybrane dane i wskaźniki finansowe - (wersja Excel)

 

 

 

 

 

 

powrót