Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Raporty bieżące 2019-2016

Giełda  Papierów Wartościowych  w Warszawie

 

Rok 2019

 

2019.10.11 Temat: Umowa z animatorem rynku

 

Raport bieżący Nr. 11/2019

 

 

2019.07.31 Temat:  Rozmowy w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej - aktualizacja

 

Raport bieżący Nr. 10/2019

 

 

2019.07.02 Temat:  Program naprawczy

Raport bieżący Nr. 9/2019 r

Załącznik do raportu (treść programu naprawczego)

 

Załącznik do raportu (treść uchwał)

 

2019.06.24 Temat: Uchwały WZA  2019.06.24

 

Raport bieżący Nr. 8/2019 r

Załącznik do raportu (treść uchwał)

 

2019.06.24 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ

 

Raport bieżący Nr. 7/2019 r.

 

2019.06.12 Temat : Zmiana zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego

 

Raport bieżący Nr. 5/2019 r.

 

2019.05.24 Temat : Umowa agencyjna - kontynuacja

Raport bieżący Nr. 4/2019 r.

 

2019.05.15 Temat : Zwołanie WZA - na dzien 24 czerwca 2019 r.

Raport bieżący Nr. 3/2019 r.

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

 

2019.03.29 Temat :Likwidacja placówek agencyjnych we Wrocławiu i Krakowie

 

Raport bieżący Nr. 2/2019 r.

 

2019.01.30 Temat : Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raport bieżący Nr. 1/2019 r.

 

 

 

 

 

Rok 2018

 

2018.12.13 Temat: Planowana likwidacja placówki agencyjnej ..

 

Raport bieżący Nr. 35/2018 r

 

2018.11.30 Temat: Powołanie Przewodniczącego RN  oraz członków Komitetu Audytu.

Raport bieżący Nr. 34/2018 r

 

2018.11.30 Temat: Uchwały WZA

Raport bieżący Nr. 33/2018 r

 

2018.11.30 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

 

Raport bieżący Nr. 32/2018 r

 

2018.11.28 Temat: Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący Nr. 31/2018 r

 

2018.11.23 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej - korekta raportu

 

Raport bieżący Nr. 29/2018 r.

 

2018.11.23 Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu

 

Raport bieżący Nr. 28/2018 r.

 

2018.11.23 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej.(aktualizacja)

 

Raport bieżący Nr. 27/2018 r.

 

2018.11.15 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej.

Raport bieżący Nr. 26/2018 r

 

2018.10.31 Temat:Zwołanie WZA 30 listopada 2018 r.

Raport bieżący Nr. 25/2018 r

Wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwał

 

 

2018.10.30 Temat: Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego - 2018 r.

 

Raport bieżący Nr. 24/2018 r

Sródroczne sprawozdanie finansowe - 2018 r

 

2018.10.24 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 23/2018 r

 

2018.10.04 Temat: Rejestracja zmian w statucie.

Raport bieżący Nr. 22/2018 r

Załącznik -  Statut tekst jednolity

 

 

2018.09.24 Temat:Zmiany terminu publikacji raportów połrocznych

Raport bieżący Nr. 21/2018 r

 

2018.08.31 Temat:Zmiany w składzie Zarządu PBS Finanse S.A

Raport bieżący Nr. 20/2018 r

 

 

2018.08.10 Temat: Rozwiązanie umowy agencyjnej z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym

Raport bieżący Nr. 19/2018 r

 

2018.07.11 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulaminu GPW ;Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący Nr. 18/2018 r

2018.07.11 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 17/2018 r.

2018.07.11 Temat: Uchwały WZA.

Raport bieżący Nr. 16/2018 r.

 

2018.06.14 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulaminu GPW ;Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący Nr. 15/2018 r

2018.06.14 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 14/2018 r.

2018.06.14 Temat: Uchwały WZA , odstapienie od punktu porządku dziennego , zarządzenie przerwy w zgromadzeniu.

Raport bieżący Nr. 13/2018 r

 

2018.05.28 Temat: Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący Nr. 11/2018 r

 

2018.05.17 Temat:Zwołanie  WZA 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący Nr. 10/2018 r

Wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwał

 

 

2018.04.23 Temat:  Zmiana terminu publikacji raportów rocznych  za 2017 r

 

. Raport bieżący Nr. 9/2018 r

 

 

2018.01.30 Temat:Korekta raportu Nr.7/2018

 

. Raport bieżący Nr. 8/2018 r

 

 

2018.01.30 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r

. Raport bieżący Nr. 7/2018 r

 

Raport bieżący Nr. 6/2018 r

 

2018.01.16 Temat: Zmiany w składzie Zarządu

 

Raport bieżący Nr. 6/2018 r

 

2018.01.16 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulamini GPW

Raport bieżący Nr. 5/2018 r

 

2018.01.15 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZ.

Raport bieżący Nr. 4/2018 r.

 

2018.01.15 Temat: Uchwały WZ oraz informacja o członkach RN.

Raport bieżący Nr. 3/2018 r.

 

2018.01.15 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 2/2018 r.

 

_________________________________________________________________________________

 

Rok 2017

2017.12.20 Temat: Zwołanie WZA

Raport bieżący Nr. 23/2017 r.

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

 

 

2017.12.12 Temat: Odpisy aktualizacyjne w sprawozdaniach finansowych

Raport bieżący Nr. 22/2017 r.

 

2017.12.08 Temat: Zmiana składu Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 21/2017 r.

 

2017.12.06 Temat: Zmiana składu Rady Nadzorczej.

 

Raport bieżący Nr. 20/2017 r.

 

2017.10.30  Temat: Likwidacja działalności - obrót zwierzętami i mięsem.

Raport bieżący Nr. 19/2017 r.

2017.10.02 Temat: Informacja o nieprzestrzeganiu  niektórych zasad  ładu korporacyjnego

 

Raport bieżący Nr. 18/2017 r.

 

2017.10.02 Temat: Uchwały walnego zgromadzenia oraz informacja o członkach RN

 

Raport bieżący Nr. 17/2017 r.

 

2017.10.02 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

 

Raport bieżący Nr. 16/2017 r.

 

2017.09.04  Temat : Zwołanie WZA

Raport bieżący Nr. 14/2017 r.

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

 

2017.08.28 Temat : Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący Nr. 13/2017 r.

 

2017.07.14 Temat : Zmiana w składzie zarządu

Raport bieżący Nr. 12/2017 r.

 

2017.06.26 Temat : Zatwierdzenie harmonogram likwidacji placówki agencyjnej w Gdyni.

 

Raport bieżący Nr. 10/2017 r.

 

2017.05.08 Temat : Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW

 

Raport bieżący Nr. 9/2017 r.

 

2017.05.08 Temat : Uchwały WZA z dnia 2017.05.08

 

Raport bieżący Nr. 8/2017 r.

Załącznik - szczegółowa treść uchwał WZA

 

2017.05.08 Temat : Wykaz akcjonariuszy powyzej 5% głosów na WZA w dniu 2017.05.08

 

Raport bieżący Nr. 7/2017 r.

 

2017.04.19 Temat : Zwolanie WZA 8 maja 2017 r. - uzupełnienie

Raport bieżący Nr. 5/2017 r

 

2017.04.11 Temat : Zwolanie WZA 8 maja 2017 r.

Raport bieżący Nr. 4/2017 r

Pełnomocnictwo

Projekty uchwał

 

2017.02.16 Temat: Nabycie udziałów w PBS Partner S.A.

Raport bieżący Nr. 3/2017 r

2017.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Raport bieżący Nr. 2/2017 r

 

2017.01.27 Temat : Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Raport bieżący Nr. 1/2017 r.

 

_________________________________________________________________________________

Rok 2016

2016.06.03 Temat : Uchwały   WZA z dnia 3 czerwca 2016 r.

Raport bieżący Nr. 6/2016

2016.06.03 Temat : Wykaz akcjonariuszy powyzej 5% głosów na WZA z dnia 3 czerwca 2016 r

Raport bieżący Nr. 5/2016

2016.05.06 Temat : Zwolanie WZA 3 czerwca 2016 r.

Raport bieżący Nr. 3/2016 r

Dodatkowe informacje

2016.01.29 Temat :  Korekta raportu  Nr. 1

Raport bieżący Nr. 2/2016 r


2016.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Raport bieżący Nr. 1/2016 r

Raport bieżący Nr. 21/2017 r.

 

 

powrót