Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Przedmiot działalności

Założenia nowej strategii Spółki przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2010 roku:

1.Celem nowej strategii Spółki jest zwiększenie jej wartości poprzez zbudowanie potencjału wzrostu w celu odzyskania zdolności emisyjnej.

Strategia Spółki zostanie powiązana i oparta na własnym potencjale gospodarczym . Będzie ona skoncentrowana na szeroko rozumianych usługach finansowych początkowo w trzech obszarach:

a)pośrednictwo kredytowe:

Okres                                                lata:             2010            2011           2012

- wolumen kredytowy                                        10 mln zł    50 mln zł     60 mln zł

- rentowność netto                                                1%          1,5%           2%

b) szybka pożyczka:

Okres lata:                                                        2010            2011           2012

- przychody                                                 260 tys. zł    470 tys. zł   1.400 tys. zł

- rentowność netto                                         18%            16%              22%

W zakresie punktu „ 1 b) „ strategia będzie realizowana poprzez podmiot zależny - DUET sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

c) leasing finansowy :

Okres                                         lata:                                  2011            2012

- wartość przedmiotów oddanych w leasing                      38 mln zł    40 mln zł

- rentowność netto                                                                1,5%           2%

2.Po umocnieniu pozycji rynkowej we wskazanych wyżej obszarach Spółka rozważy dalszą ekspansję w sektorze usług factoringowych, leasingowych  ubezpieczeń, pożyczek oraz windykacji.

Spółka zamierza również rozpocząć działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie Informatyki oraz działalność powiązaną .

 

 

 

 

 

 

powrót