Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Aktualności

10.02.2011

Zmiana ceny akcji w ogłoszonym wezwaniu


 

INFORMACJA O ZMIANIE CENY W OGŁOSZONYM W DNIU 31 STYCZNIA 2011 R.WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘNA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PBS FINANSE S.A.

Niniejsza Informacja zostaje ogłoszona zgodnie z § 10 ust.1 zd. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 1729, z późn. zm.), zwanym dalej "Rozporządzeniem"

Zmianie ulega pkt 9 i 10 Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki PBS Finanse S.A. ("Wezwanie")

Brzmienie pkt 9 w Wezwaniu ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2011 r.9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Wzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 1,45 (jeden złoty czterdzieści pięć groszy) zł za jedną Akcję.

Brzmienie pkt 9 w niniejszej Informacji 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniemWzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 1,54 (jeden złoty pięćdziesiąt cztery grosze) zł za jedną Akcję.

Brzmienie pkt 10 w Wezwaniu ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2011 r.10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena wskazana w pkt 9 niniejszego Wezwania, nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 1,44 (jeden złoty czterdzieści cztery grosze) zł.Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego, wyniosła 0,52 (pięćdziesiąt dwa grosze) zł.Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, mającego na celu nabycie Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Brzmienie pkt 10 w niniejszej Informacji10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej cenyCena wskazana w pkt 9 niniejszego Wezwania, nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 1,54 (jeden złoty pięćdziesiąt cztery grosze) zł.Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego, wyniosła 0,52 (pięćdziesiąt dwa grosze) zł.Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, mającego na celu nabycie Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (NABYWAJĄCEGO)

Pan Lesław Wojtas - Prezes Zarządu

Pan Wojciech Błaż - Wiceprezes Zarządu

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Pan Jarosław Cisło - Członek Zarządu

Pani Józefa Oleszkiewicz - Prokurent.

 

powrót