Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

26.03.2020

Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 31 marca 2020 r.


Zarząd PBS Finanse SA („Spółka", "Emitent") , w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 05.03.2020r nr 7/2020 w sprawie zwołania NWZA w oparciu o kompetencje wynikające z art. 399 § 1 i 4021 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku („Zgromadzenie").
Odwołanie Zgromadzenia spowodowane jest sytuacją epidemiczną w kraju, w związku
z treścią § 3a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - zakaz przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Emitenta. W takiej sytuacji odbycie Zgromadzenia stało się niemożliwe w świetle wydanych na czas epidemii aktów prawnych i zaleceń

Zarząd opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie, niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji sanitarnej w kraju oraz zniesieniu związanych z nią obostrzeń, po uzgodnieniu terminu z akcjonariuszem, na wniosek którego Zgromadzenie zostało zwołane.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)

Aktualności

03.08.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w dniu 27 lipca 2020 r. dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Strona 1 z 49  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły