Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza:

Dawid Sabik - Przewodniczacy Rady Nadzorczej ( powołany 2 października 2017 r.)

 Marta Hajduk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (powołana od 16 stycznia 2018 r.)

 Agnieszka Kondyjowska - Sekretarz Rady Nadzorczej (powołana od 16 stycznia 2018 r.)

 Grażyna Karaczkowska - Członek Rady Nadzorczej (powołana 2 października 2017 r.)

 Agnieszka Trebenda - Członek Rady Nadzorczej (powołana od 16 stycznia 2018 r.)

  

Pan Dawid Sabik został wybrany do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 2 października 2017 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne.

Ukończył :  Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukaszewicza, Specjalność:Zarządzanie działalnością gospodarczą, Studium Pedagogiczne - Politechnika Rzeszowska - Wydział Zarządzaniai Marketingu: Zakład Edukacji Ustawicznej, oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Wydział Zarządzania,Specjalność: Rachunkowość i Finanse

.Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2008 - 10.2008 Referent Kredytowy w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów,

11.2008 - 03.2010 Inspektor Kredytowy w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego , Departament Kredytów

04.2010 - 07.2016 Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów

08.2016 - obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,Departament Kredytów

Pan Dawid Sabik nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Nie uczestniczy współce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych  prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pani Marta Hajduk została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku .

Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne -ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji w zakresie Finansów,

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - w zakresie Bankowości,

Studia Podyplomowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania - w zakresie Rachunkowości i Finansów

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej :

 

od 01.08.2016r. do chwili obecnej Specjalista Centrów Analiz Kredytowych w Centrali

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Departament Kredytów,

od 01.01.2007r. do 31.07.2016 Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Departament Kredytów,

od 01.09.2004r. do 31.12.2006r. Specjalista ds. Kredytów w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Sanoku,

od 01.01.2004r. do.31.08.2004r. Specjalista ds Kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. Centrum Kredytowe w Poznaniu,

od 01.10.2002r. do 31.12.2003r. Starszy Specjalista w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku,

od 01.07.2001r. do 30.09.2002r. Specjalista w Terenowym Zespole Ryzyka Kredytowego Banku Polska Kasa

Opieki S.A. Makroregion Południowo-Wschodni,

od 01.01.1999r. do 30.06.2001r. Specjalista w Wydziale Kredytów Podmiotów Gospodarczych w Banku Polska

Kasa Opieki S.A. I Oddział Sanok,

od 01.09.1980r. do 31.12.1998r. Inspektor w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A. I Oddział Sanok.

 

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Pani Agnieszka Kondyjowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku.

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Studia Podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Specjalność: Bankowość.

 Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej :

 06.2002 - 11.2002 Stażysta w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny

12.2002. - 08.2004 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny

09.2004 - 03. 2007 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej

04.2007 - 08. 2009 Inspektor ds. administracyjno - prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej

 09.2009 - 05.2013 Specjalista ds. prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Prawny

 06.2013 - 11.2017 r. Specjalista ds. zgodności w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament  Zgodności

 12.2017 - obecnie - Specjalista ds. produktów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Sprzedaży

 Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

  Pani Agnieszka Trebenda została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku.

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej :

 

07.1996r. - 12.1996r. Urząd Pracy w Sanoku,

 03.1997r. 03-1998r. ZUS Inspektorat w Sanoku,

 05.1999r. - 03.2006r. Oddział Sanok Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,

 03.2006r - 07.2016r Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów,

 08.2016r. - obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament  Kredytów

 Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach  konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

 Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

Pani Grażyna Karaczkowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 2 października 2017 roku .

Ma wykształcenie wyższe. Ukończyła Profesjonalna Szkołę Biznesu, Szkoła Wyższa w Krakowie w 2000 roku.

 

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

 

01 grudzień 2011 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

 1977 - 2011 PKO BP SA Centrum Operacji Detalicznych w Lublinie Wydział HELPDESSK Operacyjny

 1977-2010 PKO BP SA Oddział w Sanoku

 Grażyna Karaczkowska od początku związana jest z pracą bankową. Pełniła funkcję Głównego Księgowego w PKO BP SA w Oddziale w Sanoku, Naczelnika Wydziałów Monitoringu Produktowego w komórkach zlokalizowanych w Sanoku i Krośnie.

W Cetrum Operacji Detalicznych w Lublinie pełniła funkcje z-cy Naczelnika, eksperta we wdrażaniu w banku zintegrowanego systemu informatycznego.

W grudniu 2011 roku podjęła pracę w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w Centrali Banku. Obecnie pracuje w Departamencie Finansowym.

 Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy..

 Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

.

 

 

 

 

.

 

powrót