Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Życiorysy członków Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza:


Grażyna Karaczkowska -przewodnicząca Rady Nadzorczej (powołana dnia 30.11.2018 r .

                                                                                                    powołana ponownie 24.06.2019 r.)

Członek Rady Nadzorczej (powołana od 2 października 2017 r.)

Agnieszka Trebenda -zastepca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ( powołana dnia 30.11.2018 r.

                                                                                                                 powołana ponownie 24.06.2019 r.)

Członek Rady Nadzorczej (powołana od 16 stycznia 2018 r.)

 

Łukasz Birkowski - zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (powołany dnia 30.11.2018 r. do

                                                                                                                                        23.06.2019 r.  )

                                    Członek Rady Nadzorczej  od dnia 24.06.2019 r.

członek Komitetu Audytu (od dnia 30.11.2018 r. )

Przewodniczący Komitetu Audytu (od dnia 24.06.2019 r. )

 

Agnieszka Kondyjowska - Sekretarz Rady Nadzorczej (powołana od 16 stycznia 2018 r.)

                                              Sekretarz Rady Nadzorczej (powołana ponownie 24 czerwca 2019 r.)  

 

Barbara Wais - członek  Rady Nadzorczej (powołany dnia 30.11.2018 r.   do 23.06.2019 r.)

                            zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (powołany dnia 24.06.2019 r. )

członek Komitetu Audytu (od dnia 30.11.2018 r. )

członek Komitetu Audytu powołany ponownie dnia 24.06.2019 r. )

 Pani Grażyna Karaczkowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 2 października 2017 roku .

Ma wykształcenie wyższe. Ukończyła Profesjonalna Szkołę Biznesu, Szkoła Wyższa w Krakowie w 2000 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

01 grudzień 2011 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

1977 - 2011 PKO BP SA Centrum Operacji Detalicznych w Lublinie Wydział HELP DESK Operacyjny

1977-2010 PKO BP SA Oddział w Sanoku

Grażyna Karaczkowska od początku związana jest z pracą bankową. Pełniła funkcję Głównego Księgowego w PKO BP SA w Oddziale w Sanoku, Naczelnika Wydziałów Monitoringu Produktowego w komórkach zlokalizowanych w Sanoku i Krośnie.

W Cetrum Operacji Detalicznych w Lublinie pełniła funkcje z-cy Naczelnika, eksperta we wdrażaniu w banku zintegrowanego systemu informatycznego.

W grudniu 2011 roku podjęła pracę w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w Centrali Banku. Obecnie pracuje w Departamencie Finansowym.

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy..

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Pani Agnieszka Trebenda została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku.

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej :


07.1996r. - 12.1996 r. Urząd Pracy w Sanoku

03.1997r. 03-1998 r. ZUS Inspektorat w Sanoku

05.1999r. - 03.2006 r. Oddział Sanok Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

03.2006r - 07.2016 r. Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów

08.2016 r. - obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Pan Łukasz Birkowski - został powołany na funkcje Zastepcy Przewodniczacego Rady Nadzorczej  w dniu 30 listopada 2018 r.

Ukończyła studia magisterskie na WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w 2003 r.


Dotychczasowe ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe, w obszarze analizy finansowej, ryzyka kredytowego, oraz windykacji zdobywał w:


Kredyt Bank S.A. oraz Żagiel S.A. w latach 2002-2006


Credit Agricole Bank Polska S.A. w latach 2009-2014


Europejski Fundusz Leasingowy S.A. od 2007 roku


Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy
w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.Pani Agnieszka Kondyjowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku.

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Studia Podyplomowe - Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Specjalność: Bankowość.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej :

06.2002 - 11.2002 Stażysta w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno-Prawny

12.2002. - 08.2004 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny

09.2004 - 03. 2007 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej

04.2007 - 08. 2009 Inspektor ds. administracyjno - prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej

09.2009 - 05.2013 Specjalista ds. prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Prawny

06.2013 - 11.2017 r. Specjalista ds. zgodności w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Zgodności

12.2017 - obecnie - Specjalista ds. produktów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Sprzedaży

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

  

Pani Barbara Wais ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji

Kierunek Prawo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ;odbyła aplikacje radcowską, wpisana na listę radców

prawnych pod. Nr Rz/K/158, uczestniczka: Seminarium „Prawo Unii Europejskiej", licznych szkoleń i kursów w zakresie prawa handlowego, rachunkowości, podatkowego, cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, bankowego.

 

Praktyki zawodowe odbywała w sądzie, prokuraturze, organach administracji publicznej, w NPB,

zarejestrowana w Bazie kandydatów na członków rady nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa

  Przebieg działalności zawodowej:

 

od 8.01.1993 r. do 2013 r. wspólnik w Biurze Prawnym „KONTRAKT" s.c.

od 1 maja 2002 r Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Wais

od 1996 r. 2018 r. radca prawny banku

 Doświadczenie zawodowe:

• przewodnicząca, zastępca przewodniczącego w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i innych spółkach prawa  handlowego,

 • prowadzenie szkoleń z zakresu zabezpieczenia wierzytelności, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy

• pełnienie funkcji patrona dla aplikantów i studentów prawa,

 • udział w negocjacjach przy zawieraniu umów handlowych, w tym długoterminowych

• bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa,

• doraźna obsługa prawna spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych opiniowanie i doradztwo,

• sporządzanie umów, w sprawach gospodarczych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki i obrotu nieruchomościami, prawa bankowego, prawa budowlanego, roszczeń reprywatyzacych, prawa pracy

• opiniowanie i doradztwo w zakresie tworzenia i stosowani prawa,

• reprezentowanie stron przed sądami w powyższych sprawach ,

• współpraca z kancelariami prawnymi, z biurami rachunkowymi i specjalistami różnych branż

• współwykonawca analizy prywatyzacyjnej dla Ministra Skarbu Państwa

• doradztwo w zakresie stosowania przepisów w zakresie ochronny środowiska , prawa wodnego, gospodarki przetrzennej, zarządzania nieruchomościami, dostępu do informacji publicznej, dostępu do informacji o środowisku, w oparciu o umowy zawierane z firmą projektową i doradztwa technicznego, z firmą consultingową

 

 ♦

 

  

.

 

 

 

 

.

 

powrót