Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Życiorysy członków Zarządu

Zarząd PBS Finanse

Prezes Zarządu: Tomasz Seweryn

31 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do zarządu Spółki od dnia 1 września 2018 roku

 Pana Tomasza Seweryna, powierzając mu funkcję Prezesa.

 Pan Tomasz Seweryn ma wyższe wykształcenie uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i  Komunikacji Społecznej w zakresie Zarządzania firmą.

 

Przebieg jego dotychczasowej pracy zawodowej obrazuje poniższe zestawienie:

 

10.2016 - obecnie BZ WBK Leasing S.A.

 Dyrektor Regionu (10.2016 - obecnie)

 

08.2008 - 09.2016 Bank Zachodni WBK S.A.

 Dyrektor Oddziału (04.2011 - 09.2016)

 Kierownik Zespołu Firmowego MŚP (05.2008 - 03.2011)

 

Corporate Dealer (08.2003 - 04.2008)

 

 12.1996 - 11.2003 Raiffeisen Bank Polska S.A.

 Szef Zespołu Dealerów (10.2002 - 11.2003)

 Dealer Walutowy (08.2001 - 09.2002)

 Kierownik Zespołu Kasowo - Skarbcowego (12.1996 - 07.2001)

 

04.1995 - 11.1996 Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. /obecnie BGŻ BNP Paribas/

 Inspektor ds. operacyjno rachunkowych (05.1996 - 11.1996)

 Kierownik Skarbca (02.1996 - 04.1996)

 Skarbnik (04.1995 - 01.1996)

 

Po podjęciu obowiązków w Zarządzie Spółki nie będzie wykonywał on innej działalności, która byłaby

 konkurencyjna wobec Spółki; w szczególności nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, osobowej ani członkiem władz

 spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej władz.

 Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

 

 

 

.

.

 

 

 

.

powrót