Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty roczne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Rok 2019

 

30.04.2020 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2019 r.

 

Raport roczny skonsolidowany 2019 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.71.1.6

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.71.1.7

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

 

30.04.2020 Temat: Raport roczny jednostkowy 2019 r.

 Raport rocznyjednostkowy 2019 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.70.1.6

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.70.1.7

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rok 2018

 30.04.2019 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2018 r.

Raport roczny skonsolidowany 2018 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

 Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.71.1.6

 Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.71.1.7

 Oświadczenia Rady Nadzorczej

 Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta

 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

30.04.2019 Temat: Raport roczny jednostkowy 2018 r.

Raport roczny jednostkowy 2018 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.70.1.6

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.70.1.7

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

  

Rok 2017

27.04.2018 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2017 r.

 

Raport roczny skonsolidowany 2017 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Sprawozdanie  niezależnego Biegłego Rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

27.04.2018 Temat: Raport roczny jednostkowy 2017 r.

  

Raport roczny jednostkowy 2017 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

Rok 2016

 

07.04.2017 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2016 r.

 Raport roczny skonsolidowany 2016 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

 

07.04.2017 Temat: Raport roczny jednostkowy 2016 r.

 Raport roczny jednostkowy 2016 r.

 Pismo Prezesa Zarządu

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 Sprawozdanie finansowe

 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

 Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

 Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

 Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

 

 

 

Rok 2015

18.03.2016 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2015 r.

 

Raport roczny skonsolidowany 2015 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

18.03.2016 Temat: Raport roczny jednostkowy 2015 r.

 

Raport roczny jednostkowy 2015 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

 

 Rok 2014

20.03.2015 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2014 r.

 

Raport roczny skonsolidowany 2014 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

20.03.2015 Temat: Raport roczny jednostkowy 2014 r.

 

 Raport roczny jednostkowy 2014 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rok 2013

 

21.03.2014 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2013 r.

Raport roczny skonsolidowany 2013 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

21.03.2014 Temat: Raport roczny jednostkowy 2013 r.

Raport roczny jednostkowy 2013 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rok 2012

21.03.2013 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2012 r.

Raport roczny skonsolidowany 2012 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego


21.03.2013 Temat: Raport roczny jednostkowy 2012 r.

Raport roczny jednostkowy 2012 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rok 2011

 

20.03.2012 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2011 r.

 

Raport roczny skonsolidowany 2011 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

20.03.2012 Temat: Raport roczny jednostkowy 2011 r.

Raport roczny jednostkowy 2011 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

Rok 2010

 

21.03.2011 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2010 r.

Raport roczny skonsolidowany 2010 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej


21.03.2011 Temat: Raport roczny jednostkowy  2010 r.

Raport roczny jednostkowy 2010 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5

Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6

Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej

 

 

Rok 2009

26.05.2010 Temat: Raport roczny skonsolidowany - korekta

Raport roczny skonsolidowany RS 2009 - korekta
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport roczny skonsolidowany-sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarzadu z działalnosci grupy
Opinia i raport biegłego rewidenta

19.03.2010 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2009 r.

Raport roczny skonsolidowany 2009 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6
Opinia niezaleznego biegłego rewidenta
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej

19.03.2010 Temat: Raport roczny jednostkowy 2009 r.

Raport roczny jednostkowy 2009 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6
Opinia niezaleznego biegłego rewidenta
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej

 

Rok 2008

30.04.2009 Temat: Raport roczny jednostkowy 2008 r.

Raport roczny jednostkowy 2008 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.91.1.6
Opinia niezaleznego biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej
Wykaz osób zarządu i rady nadzorczej posiadających akcje spółek grupy kapitałowej
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

30.04.2009 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2008 r.

Raport roczny skonsolidowany 2008 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.92.1.6
Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej
Wykaz osób zarządu i rady nadzorczej posiadających akcje spółek grupy kapitałowej - skonsolidowany
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

 

Rok 2007

 

04.06.2008 Temat: Raport roczny jednostkowy 2007 r.

Raport roczny jednostkowy 2007 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.96.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.96.1.6
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport z badania sprawozdania finansowego
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

04.06.2008 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2007 r.

Raport roczny skonsolidowany 2007 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.96.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.96.1.6
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport z badania sprawozdania finansowego

 

Rok 2006

 

06.06.2007 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2006 r.

Raport roczny skonsolidowany 2006 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.96.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par.96.1.6
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport z badania sprawozdania finansowego


06.06.2007Temat: Raport roczny jednostkowy 2006 r.

Raport roczny jednostkowy 2006 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par. 96.1.5
Oświadczenie Prezesa Zarządu Par. 96.1.6
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport z badania sprawozdania finansowego

 

Rok 2005

 

07.09.2006 Temat: Raport roczny skonsolidowany wg. MSR - korekta 2005 r.

Raport roczny skonsolidowany wg. MSR - korekta
Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Opinia biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta
Opinia biegłego rewidenta za 2004 r.
Oświadczenie Zarządu 1
Oświadczenie Zarządu 2


03.08.2006 Temat: Raport roczny skonsolidowany wg. MSR 2005 r.

Raport roczny skonsolidowany wg. MSR
Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Opinia biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu 1
Oświadczenie Zarządu 2


19.04.2006 Temat: Raport roczny skonsolidowany 2005 r.

Raport roczny skonsolidowany 2005 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Opinia biegłego rewidenta i Raport uzupełniający opinię
Dodatkowe informacje i objaśnienia


19.04.2006 Temat: Raport roczny jednostkowy 2005 r.

Raport roczny jednostkowy 2005 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Opinia biegłego rewidenta i Raport uzupełniający opinię
Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Rok 2004

 

31.05.2005 Temat: Raport roczny jednostkowy 2004 r.

Raport roczny jednostkowy
Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Opinia biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię
Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Rok 2003

 

14.05.2004 Temat: Raport roczny SA-R 2003 r.

Raport roczny SA-R 2003
Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Opinia biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Podatek


 

 

powrót