Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty kwartalne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Rok 2020

27.11.2020r. Temat: Raport kwartalny za 3 kwartal 2020r.

Skonsolidowany raport kwartalny

Skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

29.06.2020r. Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2020r.

- Raport kwartalny za 1 kwartał 2020r.

- Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2020r.

- Informacja dodatkowa za 1 kwartał 2020r.

 

Rok 2019

29.11.2019 r. Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2019 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2019 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Informacja dodatkowa

30.05.2019 r.  Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r.

Raport kwartalny za  1 kwartał 2019 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Informacja dodatkowa

 

Rok 2018

29.11.2018 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2018 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2018 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

30.05.2018 r.Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2018 r.

 

Raport kwartalny za 1 kwartał 2018 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

Rok 2017

29.11.2017 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

 

30.05.2017 r.Temat: Raport kwartalny za 1  kwartał 2017 r.

Raport kwartalny za 1 kwartał 2017 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

 

Rok 2016

10.11.2016 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2016 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2016 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

 

13.05.2016 r.Temat: Raport kwartalny za1 kwartał 2016 r.

Raport kwartalny za1 kwartał 2016 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

Rok 2015

09.11.2015 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

15.05.2015 r.Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2015 r.

 

Raport kwartalny za 1 kwartał 2015 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

Rok 2014

 

14.11.2014 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2014 r.

 

Raport kwartalny za 3 kwartał 2014 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

 

15.05.2014 r.Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 r.

Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

Rok 2013

 

14.11.2013 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2013 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2013 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

 

15.05.2013 r.Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2013 r.

Raport kwartalny za 1 kwartał 2013 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

Rok 2012

14.11.2012 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2012 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

15.05.2012 r.Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za 1 kwartał 2012 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

Rok 2011

 

14.11.2011 r.Temat: Raport kwartalny za 3 kwartał 2011 r.

Raport kwartalny za 3 kwartał 2011 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

16.05.2011 r. Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 r.

Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 r.

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

Rok 2010

10.11.2010 Temat: Raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2010 r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje


14.05.2010 Temat: Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 r.

Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

 

Rok 2009

13.11.2009 Temat: Raport kwartalny za III kwartał 2009 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2009 r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje


15.05.2009 Temat: Raport kwartalny za I kwartał 2009 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2009 r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

 

Rok 2008


27.02.2009 Temat: Raport kwartalny za IV kwartał 2008 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2008 r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe Informacje

14.11.2008 Temat:Raport skonsolidowany za III kwartał 2008r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2008
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

14.08.2008 Temat: Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 r.

Raport skonsolidowany za II kwartał 2008
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

15.05.2008 Temat: Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 r.

Raport za I kwartał 2008
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

 

Rok 2007

26.02.2008 Temat: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 r.

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

14.11.2007Temat: Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2007r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

15.08.2007 Temat: Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 r.

Raport skonsolidowany za II kwartał 2007r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

15.05.2007 Temat: Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 r.

Raport skonsolidowany za I kwartał 2007r.
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje


Rok 2006


01.03.2007 Temat:Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 r.

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 r.
Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe
Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

14.11.2006 Temat:Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2006
Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe
Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

14.08.2006 Temat: Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 r.

Raport skonsolidowany za II kwartał 2006
Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe

Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

15.05.2006 Temat: Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 r.

Raport skonsolidowany za I kwartał 2006
Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje

 

Rok 2005

14.02.2006 Temat: Raport za IV kwartał 2005 r.

Raport za IV kwartał 2005
Komentarz do raportu

04.10.2005 Temat: Raport za III kwartał 2005 r.

Raport za III kwartał 2005 r.
Komentarz do raportu

 

04.08.2005Temat: Raport za II kwartał 2005 r.

Raport za II kwartał 2005
Komentarz do raportu

05.05.2005Temat: Raport za I kwartał 2005 r.

Raport za I kwartał 2005
Komentarz do raportu

 

Rok 2004

03.02.2005 Temat: Raport za IV kwartał 2004 r.

Raport za IV kwartał 2004
Komentarz do raportu

04.11.2004 Temat: Raport za III kwartał 2004 r.

Raport za III kwartał 2004
Komentarz do raportu

04.08.2004 Temat: Raport za II kwartał 2004 r.

Raport za II kwartał 2004 r.
Komentarz do raportu

05.05.2004 Temat: Raport za I kwartał 2004 r.

Raport za I kwartał 2004
Komentarz do raportu

 

16.05.2011 Temat: Raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

powrót