Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące - 2015 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

 

 

2015.11.04  Temat :Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący Nr. 13/2015 r.

 

2015.08.07 Temat : Wybór biegłego  rewidenta.

Raport bieżący Nr. 12/2015 r.

 

2015.05.20 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art.160

Raport bieżący Nr. 11/2015 r.

 

2015.04.29 Temat : Raport w trybie § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych.

Raport bieżący Nr. 10/2015 r.

 

2015.04.29 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 9/2015 r.

 

2015.04.29 Temat : Uchwały WZA

Raport bieżący Nr. 8/2015 r.

 

2015.04.08 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art.160

Raport bieżący Nr. 6/2015 r.

 

2015.04.01 Temat : Wykaz informacji przekazanych na GPW w 2014 r.

Raport bieżący Nr. 5/2015 r.

Szczegółowy wykaz informacji

 

2015.03.30 Temat :Nabycie akcji  PBS Finanse S.A.

Raport bieżący Nr. 4/2015 r.

 

2015.03.27 Temat : Nabycie znacznych pakietow akcji .

Raport bieżący Nr. 3/2015 r.

 

2015.03.26 Temat : Zwyczajne Walne zgromadzenie  29 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący Nr. 2/2015 r.

Załącznik do raportu


2015.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Raport bieżący Nr. 1/2015 r

 

 

 

powrót