Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące 2014 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

 

2015.01.27 Temat :  Terminy przekazywania raportów  okresowych  w 2015 r.

Raport bieżący Nr.1 /2015 r

 

2014.09.08 Temat :Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art.160 ustawy o obrocie.

Raport bieżący Nr.25 /2014 r

 

2014.07.04 Temat : Korekta raportu Nr.23

Raport bieżący Nr.24 /2014 r

2014.07.04 Temat :Zawiadomienie od osoby zobowiązanej  w trybie art.160 ustawy o obrocie.

Raport bieżący Nr.23 /2014 r

2014.06.26 Temat : Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Nr.22 /2014 r

2014.06.09 Temat : Korekta raportu Nr. 18 dot. Uchwał  WZA  z dnia 2014.05.26 .

Raport bieżący Nr.21 /2014 r

2014.05.26 Temat : Raport w trybie par.29 ust.3 Regulaminu GPW w Warszawie

Raport bieżący Nr. 20 /2014 r

2014.05.26 Temat :Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów .

Raport bieżący Nr. 19 /2014 r

2014.05.26 Temat :Uchwały  walnego zgromadzenia z dnia 2014.05.26 .

Raport bieżący Nr. 18 /2014 r

Załącznik do raportu

2014.05.19 Temat : Zawiadomienie o nabyciu akcji  .

Raport bieżący Nr. 15 /2014 r

2014.05.12 Temat : Powołanie osoby zarządzającej .

Raport bieżący Nr. 14 /2014 r

 

2014.04.25 Temat : Sprostowanie błędów w raporcie 12/2014  z dnia 2014.04.24 r.

Raport bieżący Nr. 13 /2014 r.

 

2014.04.24 Temat :Zwołanie WZA - 2014.05.26 r.

Raport bieżący Nr. 12 /2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące WZA

 

2014.04.08 Temat :Wykaz informacji przesłanych na giełdę w  2013 r..

Raport bieżący Nr.11 /2014 r.

Szczegółowy wykaz informacji

2014.03.27 Temat :Korekta raportu rocznego za 2013 r..

Raport bieżący Nr.10 /2014 r.

2014.02.19 Temat : Dzień wymiany akcji.

Raport bieżący Nr.8 /2014 r.

2014.02.11 Temat : Zawieszenie obrotu akcjami.

Raport bieżący Nr.7 /2014 r.

2014.02.06 Temat : Ustalenie dnia referencyjnego

Raport bieżący Nr.6 /2014 r.

2014.01.28 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Raport bieżący Nr.5 /2014 r.

2014.01.27 Temat : Wykaz akcjonariuszy - co namniej 5% głosów na NWZA

Raport bieżący Nr. 4 /2014 r.

2014.01.27 Temat : Uchwały Walnego Zgromadzenia  z dnia 27.01.2014

Raport bieżący Nr. 3 /2014 r.

Teść uchwał NWZA

 

2014.01.16  Temat : Nabycie akcji PBS Finanse S.A.

Raport bieżący Nr 1 /2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót