Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

RAPORTY BIEŻĄCE 2013 R.

iełda Papierów Wartościowych w Warszawie .

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

 

30.12.2013 Temat : Zwołanie NWZA na 2014.01.27.

Raport bieżący Nr.20 / 2013 r.

Załącznik do raportu  Nr. 20 /2013r.

 

16.12.2013 Temat : Scalenie akcji.

Raport bieżący Nr.19 / 2013 r.

 

13.12.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.18 / 2013 r.

 

22.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.17 / 2013 r.

 

15.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.16 / 2013 r.

 

10.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.15 / 2013 r.

 

04.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.14 / 2013 r.

 

13.09.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.13 / 2013 r.

 

09.09.2013 Temat :  Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.12 / 2013 r.

 

10.07.2013 Temat :Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący Nr.11 / 2013 r.

 

09.07.2013 Temat : Wybór Biegłego Rewidenta.

Raport bieżący Nr.10 / 2013 r.

 

03.06.2013 Temat : Informacja o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr.9 / 2013 r.

 

03.06.2013 Temat :Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr.8 / 2013 r.

 

03.06.2013 Temat :Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 2013.06.03 .

 

Raport bieżący Nr.7 / 2013 r.

Treść uchwał  WZA.

 

08.05.2013 Temat : Wykaz informacji przekazanych w 2012 r.

Raport bieżący Nr.5 / 2013 r.

Szegółowy wykaz informacji

 

08.05.2013 Temat :  Korekta raportu bieżącego  Nr.3

Raport bieżący Nr.4 / 2013 r.

Załącznik do raportu Nr.4 - Informacja szczegółowa - pełnomocnictwo - projekty uchwał

 

06.05.2013 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 2013.06.03 r..

Raport bieżący Nr.3 / 2013 r.

Załącznik do raportu Nr.3 - informacja szczegółowa

 

01.03.2013 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości .

Raport bieżący Nr.2 / 2013 r.

 

29.01.2013 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. 2013 r.

Raport bieżący Nr.1 / 2013 r.

 

 

 

powrót