Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące 2012 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

 

Rok 2012

 

07.12.2012 Temat :Obroty na wartość umowy znzczącej .

Raport Nr.13 / 2012 r.

05.11.2012 Temat :Nabycie  pakietów akcji .

Raport Nr.12 / 2012 r.

31.10.2012 Temat :Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport Nr.11 / 2012 r.

26.07.2012 Temat :Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport Nr.10 / 2012 r.

16.07.2012 Temat :Wybór biegłego rewidenta.

Raport Nr.9 / 2012 r.

30.05.2012 Temat :Zawiadomienie od osoby zobowiązanej  w trybie art. 160 .

Raport Nr.8 / 2012 r.

25.05.2012 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających  co najmniej  5 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport Nr.7 / 2012 r.

25.05.2012 Temat:  Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport Nr.6 / 2012 r.

Szczegółowa treść uchwał .

08.05.2012 Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2011 r. .

Raport Bieżący Nr.4 / 2012 r.

Lista szczegółowa przekazanych informacji .

 

26.04.2012 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Raport Bieżący Nr.3 / 2012 r.

Załącznik do raportu .

30.01.2012 Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji .

Raport bieżący Nr. 2/ 2012 r.

30.01.2012 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. 2012 r.

Raport bieżący Nr. 1 / 2012 r.

 

 

powrót