Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące - 2006 r

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2006

29.12.2006 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 81/2006

28.12.2006 Temat: Nabycie akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 80/2006

21.12.2006 Temat: Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 78/2006

21.12.2006 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Raport bieżący nr 79/2006

21.12.2006 Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA Beef-San S.A. w dniu 21.12.2006

Raport bieżący nr 77/2006

20.12.2006 Temat: Lista akcjonariuszy Beef-San uprawnionych do udziału na NWZA w dniu 21.12.2006

Raport bieżący nr 76/2006

15.12.2006 Temat: Zbycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 75/2006

15.12.2006 Temat: Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu.

Raport bieżący nr 74/2006

14.12.2006 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobami zarządzającymi są ...

Raport bieżący nr 73/2006

11.12.2006 Temat: Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 72/2006

07.12.2006 Temat: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów ponizej progu 5%

Raport bieżący nr 71/2006

30.11.2006 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 70/2006

27.11.2006 Temat: Zbycie akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 69/2006

27.11.2006 Temat: Zbycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 68/2006

27.11.2006 Temat: Zwołanie Walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 67/2006

07.11.2006 Temat: Zatwierdzenie aneksu do projektu emisyjnego

Raport bieżący nr 65/2006

07.11.2006 Temat: Rejestracja serii E i F w KDPW S.A.

Raport bieżący nr 64/2006

06.11.2006 Temat: Obrót giełdowy akcjami serii E i F

Raport bieżący nr 63/2006

31.10.2006 Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr 62/2006

27.10.2006 Temat: Zmiana liczby głosów na WZA Spółki

Raport bieżący nr 61/2006

26.10.2006 Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału

Raport bieżący nr 60/2006


19.10.2006 Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr 59/2006

13.10.2006 Temat: Cena emisyjna akcji serii F

Raport bieżący nr 58/2006

10.10.2006 Temat: Zatwierdzenie aneksu do prospektu

Raport bieżący nr 57/2006

06.10.2006 Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Raport bieżący nr 56/2006

06.10.2006Temat: Cena emisyjna akcji serii E

Raport bieżący nr 55/2006

27.09.2006 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 54/2006

15.09.2006 Temat: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 53/2006

05.09.2006 Temat: Termin przekazania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2005 r.

Raport bieżący nr 52/2006

31.07.2006 Temat: Termin przekazania raportu za 2005 r.

Raport bieżący nr 51/2006

07.07.2006 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów

Raport bieżący nr 50/2006

14.07.2006 Temat: Nabycie akcji Beef-San S.A.

Raport bieżący nr 49/2006

04.07.2006 Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 48/2006

30.06.2006 Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 47/2006

30.06.2006 Temat: Spłata kredytu

Raport bieżący nr 46/2006

30.06.2006 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 45/2006

30.06.2006 Temat: Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 44/2006

28.06.2006 Temat: Uchwały Beef-San S.A.

Raport bieżący nr 43/2006

19.06.2006 Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Raport bieżący nr 42/2006

02.06.2006 Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 2006.06.02

Raport bieżący nr 41/2006

31.05.2006 Temat: Lista akcjonariuszy Beef-San uprawnionych do udziału na WZA w dniu 2006.06.02

Raport bieżący nr 40/2006

30.05.2006 Temat: Spełnienie warunków zawartej umowy ugody - spłata kredytu

Raport bieżący nr 39/2006

25.05.2006 Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 38/2006

25.05.2006 Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 37/2006

25.05.2006 Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartośc

Raport bieżący nr 36/2006

24.05.2006 Temat: Projekty uchwał

Raport bieżący nr 35/2006

11.05.2006 Temat: Rejestracja spółki zależnej

Raport bieżący nr 34/2006

11.05.2006 Temat: Nabycie akcji Beef-San S.A.

Raport bieżący nr 33/2006

10.05.2006 Temat: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 32/2006

09.05.2006 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport bieżący nr 31/2006

28.04.2006 Temat: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Raport bieżący nr 30/2006

25.04.2006 Temat: Przekazanie projektu emisyjnego

Raport bieżący nr 29/2006

13.04.2006 Temat: Termin przekazania raportu rocznego

Raport bieżący nr 28/2006

11.04.2006 Temat: Zbycie akcji spółk

Raport bieżący nr 27/2006

06.04.2006 Temat: Zbycie akcji spółki

Raport bieżący nr 26/2006

06.04.2006 Temat: Zbycie akcji spółk

Raport bieżący nr 25/2006

22.03.2006 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 24/2006

14.03.2006 Temat: Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 23/2006

03.03.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 22/2006

03.03.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 21/2006

03.03.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 20/2006

24.02.2006 Temat: Zgoda na dokonanie koncentracji

Raport bieżący nr 19/2006

24.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 18/2006

23.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 17/2006

22.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 16/2006

20.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 15/2006

16.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 14/2006

15.02.2006 Temat: Zbycie Nieruchomości

Raport bieżący nr 13/2006

30.01.2006 Temat: Asymilacja akcji

Raport bieżący nr 12/2006

30.01.2006 Temat: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA

Raport bieżący nr 11/2006

30.01.2006 Temat: Ustalenie terminów przekazywania Raportów Okresowych

Raport bieżący nr 10/2006

27.01.2006 Temat: Wybór członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 9/2006

27.01.2006 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 8/2006

26.01.2006 Temat: Lista akcjonariuszy "Beef-San" S.A. uprawnionych do udziału w NWZA

Raport bieżący nr 7/2006

23.01.2006 Temat: Dopuszczenie akcji serii D do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 6/2006

18.01.2006 Temat: Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 5/2006

10.01.2006 Temat: Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 4/2006

10.01.2006 Temat: Asymilacja akcji

Raport bieżący nr 3/2006

04.01.2006 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 2/2006

02.01.2006 Temat: Złożenie opinii w sądzie rejestrowym

Raport bieżący nr 1/2006

 

powrót