Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Polityka różnorodności

 

Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności. Zarząd Spółki jest jednoosobowy , co z natury rzeczy wyłącza możliwość różnicowania jego składu wedle jakichkolwiek kryteriów.  Rada Nadzorcza jest wybierana przez walne zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy , a więc Zarząd Spółki nie ma wpływu na żadnym etapie na skład osobowy tego organu. Przeważający przedmiot działalności Spółki determinuje także wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymagane od dyrektorów oddziałów , ograniczając swobodę stosowania kryteriów doboru. Aktualny skład osobowy kluczowych menadżerów nie daje jednak podstaw do zarzutu faworyzowania jednej płci.

 

 

 

 

 

powrót