Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Materiały informacyjne - strategia spółki

Grupa Kapitałowa PBS Finanse S.A. jest grupą spółek działających na rynku szeroko rozumianych usług finansowych, specjalizującą się m.in. w świadczeniu następujących usług:

  • - pośrednictwo kredytowe,
  • - szybka pożyczka,
  • - leasing finansowy

W związku z  pojawieniem się nowego głównego akcjonariusza w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku oraz zmianą profilu działalności Spółki, Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki PBS Finanse S.A. przygotowały  założenia nowej strategii działania dla Spółki na kolejne lata .

Założenia te opierają się na zasobach finansowych Spółki oraz co niezwykle istotne,
możliwościach wsparcia projektu przez głównego akcjonariusza - Podkarpacki Bank Spółdzielczy.
Plan biznesowy Spółki zakłada stworzenie sieci dystrybucyjnej bankowych placówek agencyjnych Banku PBS, których zasięg terytorialny docelowo ma objąć teren całego kraju.

Na dzień 2015.12.31   Spółka otworzyła placówki agencyjne poza siedzibą   w następujących aglomeracjach  miejskich :

 Katowicach  ,  Lublinie  ,  Krakowie , Wrocławiu  .

Są to pełnowartościowe placówki  z obsługą kasową, walutową oraz bankomatami świadczące usługi zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych .

Celem strategicznym jest stworzenie w ciągu kilku następnych lat kilkudziesięciu agencyjnych placówek bankowych na terenie całego kraju.

Strategia zakłada uruchamianie w kolejnych dużych  miastach oddziałów wiodących, jakkolwiek kosztownych w zakresie inwestycji i bieżących kosztów utrzymania, lecz oferujących pełną gamą produktową oferowaną przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy łącznie z bankowością elektroniczną.

W mniejszych miejscowościach otwierane będą oddziały operacyjne, o mniejszych powierzchniach i mniej licznych osobowo ale również gotowych do kompleksowej obsługi klientów.

Oddziały wiodące mają z czasem zacząć pełnić funkcję opiekunów i liderów dla pozostałych oddziałów w danych regionach.
System ekspansji sieci dystrybucyjnej Spółki opiera się na wieloletnich doświadczeniach Banku PBS w zakresie rozbudowy sieci oddziałów na terenie Podkarpacia.


Strategia dopuszcza również możliwość wdrażania nowych, pilotażowych formuł  wchodzenia i działania na nowych rynkach czy regionach, zwłaszcza tych geograficznie najdalej oddalonych od siedziby Spółki.

Plan biznesowy zakłada, że oddziały kierują swoją ofertę bardzo szeroko, są uniwersalne w swojej formule, wachlarz produktów zarówno kredytowych i depozytowych Banku PBS a tym samym Emitenta jako agenta, kierowany jest zarówno do klienta detalicznego i korporacyjnego jak i jednostek samorządu.

Strategia Emitenta jest ściśle oparta na potencjale gospodarczym większościowego akcjonariusza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

Współpraca z głównym akcjonariuszem jest wieloaspektowa, dotyczy zarówno kwestii produktowych jak i wszechstronnego wsparcia formalno - prawnego, techniczno-technologicznego, administracyjnego, szkoleniowego i marketingowego.

Co do swej istoty, placówki Spółki są wzorowane na oddziałach Banku PBS  zarówno w zakresie wizualnym, technicznym jak i kultury obsługi klienta.

Spółka zakłada, że te aspekty winny podnosić poziom powodzenia nowej strategii .

Duet Sp. z o.o. jest spółką zależną zajmującą się udzielaniem tzw. szybkiej pożyczki, kierującą swoją ofertę do klientów którzy nie mają zdolności kredytowej jakiej wymagają banki. Celem strategicznym dla tej spółki jest osiągnięcie w ciągu dwóch -trzech lat silnej pozycji rynkowej na terenie Podkarpacia oraz w rejonie częstochowsko-opolskim.

Wieloletni plan strategiczny dla spółki Duet Sp. z o.o. zakłada możliwość wprowadzenia
spółki na rynek kapitałowy, połączenie z innymi podmiotami z tego segmentu lub sprzedaż inwestorom branżowym.

 

 

powrót