Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Kalendarium zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji  raportów okresowych .

 

I. Raporty roczne:

Rok 2019

Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2018 - 30 kwietnia 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2018 -30 kwietnia 2019 r.

 

 

Rok 2018

Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2017 -27 kwietnia 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2017 - 27 kwietnia 2018 r.

 

Rok 2017

Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2016 - 7 kwietnia 2017 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2016 - 7 kwietnia 2017 r.

Rok 2016

Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2015 - 18 marca 2016 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2015 - 18 marca 2016r.

 

II. Raporty kwartalne:

Rok 2018

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2018 r. - 29 listopada 2018 r.

 

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2018 r. - 30 maja 2018 r.

 

Rok 2017

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2017 r. - 30 maja 2017 r.

 

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2017 r. - 29 listopada 2017 r.

 

Rok 2016

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2016r. - 13 maja 2016r.

 

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2016r. - 10 listopada 2016r.

 

III. Raporty półroczne:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2018 r. - 29 września 2018 r.

 

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 r. -29września 2017 r.

 

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2016 r. - 31 sierpnia 2016r.

 

W/w terminy publikacji zostały  przesłane do publicznej wiadomości  w raportach bieżących (GPW)

Patrz raporty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót