Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

BANKOWOŚĆ BIOMETRYCZNA  W  KAŻDYM Z NASZYCH ODDZIAŁÓW

 

Możesz pobierać wybraną  kwotę z naszego bankomatu  bez posiadania karty bankomatowej.

Nawiązując współpracę z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku udostępniliśmy klientom naszych oddziałów  jako jedni z pierwszych w Polsce możliwość z korzystania z identyfikacji biometrycznej w naszych bankomatach .

Lista Naszych oddziałów , które udostępniają  sprzęt z funkcją identyfikacji biometrycznej:

oddział w  Krakowie

oddział w  Lublinie

oddział w  Katowicach

oddział we Wrocławiu

 

Pierwszy  bankomat  z funkcją identyfikacji biometrycznej  udostepniono w Sanoku w 2010 r.

Więcej informacji na ten temat można znależć  na stronach  PBS w Sanoku

 

 

 

 

SCALENIE AKCJI PBS FINANSE S.A.

W dniu 27.01.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse S.A. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 0,28 złotych do kwoty 2,80 złotych poprzez scalenie tak, że każde 10 akcji Spółki zostanie wymienione na jedną akcję.

W dniu 27.02.2014 roku nastąpiła wymiana 104 520 000 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,28 złotych na 10 452 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 2,80 złotych każda.

Po procesie scalenia akcji Spółki kapitał nie uległ zmianie i wynosi 29.265.600 złotych i dzieli się na 10 452 000 akcji o wartości nominalnej 2,80 złotych każda.

 

POŁĄCZENIE SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 28.05.2014r. nastąpiło połączenie spółki Carpatia-Invest Sp. z o.o. poprzez przejęcie przez spółkę Duet Sp. z o.o.. W związku z przejęciem spółki Carpatia-Invest Sp. z o.o. - w spółce Duet Sp. z o.o. nastąpiło podwyższenie kapitału o kwotę 2 385 000 zł w związku z wydaniem dla udziałowców spółki /PBS Finanse S.A./ 47 700 udziałów. W dniu 28.05.2014r. Carpatia-Invest Sp. z o.o. zakończyła samodzielną działalność.

 

 

Aktualności

30.10.2018  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 30 listopada 2018 roku na godzinę 11.00

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

 

<< <  Strona 2 z 33  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły