Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

11.02.2020

Oświadczenie Zarządu PBS Finanse S.A.


.

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PBS FINANSE SA

 

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi procedury przymusowej restrukturyzacji (tzw resolotion)Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku oraz wobec licznych zapytań i komentarzy dotyczących tego procesu zarząd PBS Finanse SA (dalej „Spółka")z siedzibą w Sanoku oświadcza co następuje.

1. PBS Finanse SA z siedziba w Sanoku nie jest objęte procedurą przymusowej restrukturyzacji. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów KSH, zaś jej akcje znajdują się w obrocie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku jest jedynie właścicielem 6 840 465 akcji co daje łącznie 65,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wszystkie organy statutowe Spółki działają bez zakłóceń i wypełniają swoje obowiązki wobec Interesariuszy oraz organów nadzoru.

Dlatego też jakiekolwiek łączenie obecnej sytuacji ze zdolnością do działalności operacyjnej PBS Finanse SA jest całkowicie nieuprawnione. Również współpraca w zakresie umowy agencyjnej z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku została rozwiązana o czym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 29.11.2019r nr 13/2019.
2. O finansowych skutkach decyzja BFG o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Spółka informowała raportami bieżącymi nr 1/2020/1 z dnia 17.01.2020 oraz nr 5/2020/02 z dnia 07.02.2020r.


3. Spółka podjęła stosowne kroki prawne związane z ochroną wizerunku oraz mające na celu przeciwdziałanie dezinformacji Interesariuszy.

Aktualności

02.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020r. Rada Nadzorcza powołała na funkcję członka zarządu Pana Rafała Witasika.

Strona 1 z 52  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły