Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Firma

W czerwcu 2010 roku przyjęto założenia nowej strategii Spółki :

1.Celem nowej strategii Spółki jest zwiększenie jej wartości poprzez zbudowanie potencjału wzrostu .

Strategia Spółki zostanie powiązana i oparta na potencjale gospodarczym większościowego akcjonariusza, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Będzie ona skoncentrowana na szeroko rozumianych usługach finansowych początkowo w trzech obszarach:

a)pośrednictwo kredytowe:

Okres                                   lata:    2010               2011             2012

- wolumen kredytowy                   10 mln zł        50 mln zł         60 mln zł

- rentowność netto                            1%                1,5%                  2%

b) szybka pożyczka:

Okres                        lata:                   2010             2011               2012

- przychody :                                  260 tys. zł     470 tys. zł     1.400 tys. zł

- rentowność netto                           18%               16%                22%

W zakresie punktu „ 1 b) „ strategia będzie realizowana poprzez podmiot zależny - DUET sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku.

c) leasing finansowy

Okres                           lata                                     2011              2012

- wartość przedmiotów oddanych w leasing       38 mln zł          40 mln zł

- rentowność netto                                                1,5%               2%

Strategia w zakresie punktu „1 c)" będzie realizowana poprzez nowy podmiot, utworzony we współpracy z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku oraz przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w tym segmencie usług finansowych.

2.Po umocnieniu pozycji rynkowej we wskazanych wyżej obszarach Spółka rozważy dalszą ekspansję w sektorze usług factoringowych, ubezpieczeń, pożyczek oraz windykacji.

Spółka zamierza również rozpocząć działalność związaną z oprogramowaniem  i doradztwem w zakresie Informatyki oraz  działalność powiązaną .

3.Spółka będzie podtrzymywać obecnie prowadzoną aktywność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi, półtuszami oraz handlu detalicznego w wymiarze zapewniającym pokrycie kosztów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

 

powrót